Member Login

Croeso i Gymdeithas Chwaraeon Cymru

Mae’r WSA yn gorff aelodaeth annibynnol ac rydyn ni’n angerddol am ddod â chwaraewyr mawr Cymru yn y byd chwaraeon at ei gilydd.

Fel y porth i wasanaethau cefnogi busnes, rydyn ni’n grymuso, paratoi ac ysbrydoli ein haelodau sy’n sefydliadau chwaraeon mawr – gan gynnwys Cyrff Rheoli Chwaraeon Cenedlaethol a chymdeithasau proffesiynol.

Rydyn ni wedi ymrwymo i baratoi chwaraeon at lwyddiant i sicrhau dyfodol cynaliadwy yn y tymor hir i chwaraeon a hamdden.