Member Login

Kate Stokes Davies

Aelod Bwrdd

Fel Pennaeth Cyfathrebu a Materion Allanol BBC Cymru Wales, mae Kate yn gyfrifol am gyfeiriad strategol yr ymgyrchoedd cyhoeddusrwydd allanol, cyfathrebu corfforaethol a materion cyhoeddus. Cyn ymuno â’r BBC yn 2001, bu Kate yn gweithio ym maes Cysylltiadau Cyhoeddus i Chwaraeon Cymru ac i ymgyrch Ie Dros Gymru 1997.

Kate Stokes Davies