Member Login

Events & Courses

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Sioe deithiol y Gronfa Iach ac Egnïol / Healthy and Active Fund Roadshow – Carmarthen

4th October 2018 – 10:00 am1:30 pm

|
Free

Rydym yn lansio cronfa newydd, sef y Gronfa Byw’n Iach ac Egnïol. / A new Healthy and Active Fund (HAF) is being launched.

About this Event

Welsh Government, Sport Wales and Public Health Wales have come together to deliver the Healthy and Active Fund (HAF) which seeks to improve people’s mental and physical health by enabling them to adopt healthy and active lifestyles. The first phase of the fund will support projects that strengthen and develop community assets, with £5 million available to invest over 3 years, from April 2019 – March 2022.

Priority will be given to projects that seek to reduce inequalities in outcomes for one or more of the following groups:

  • Children and young people
  • People with a disability or long term illness
  • People who are economically inactive or who live in areas of deprivation
  • Older people and those around the age of retirement from work.

Statutory and non-statutory bodies and organisations that have the structure and capacity to deliver the objectives of the HAF are encouraged to apply. Successful applicants will need to demonstrate value for money along with a clear business case for the continuation of the project beyond the initial funding. Clear evidence of partnership working and engagement with the local community in the development of proposals will also be required.

Details of how the HAF will operate, criteria and objectives and what we expect to see in applications, will be shared at the Roadshows.

——————————————————————————————————-

Mae Llywodraeth Cymru, Chwaraeon Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi dod ynghyd er mwyn rhoi’r Gronfa Iach ac Egnïol ar waith. Nod y Gronfa yw gwella iechyd meddyliol a chorfforol pobl drwy eu galluogi i fabwysiadu ffyrdd o fyw iach ac egnïol. Bydd cam cyntaf y gronfa yn cefnogi prosiectau sy’n cryfhau ac yn datblygu asedau cymunedol, a bydd £5m ar gael i fuddsoddi dros gyfnod o 3 blynedd, o fis Ebrill 2019 i fis Mawrth 2022.

Rhoddir blaenoriaeth i brosiectau sy’n ceisio lleihau anghydraddoldebau o ran canlyniadau ar gyfer un neu ragor o’r grwpiau canlynol:

  • Plant a phobl ifanc
  • Pobl ag anabledd neu salwch hirdymor
  • Pobl sy’n economaidd anweithgar neu sy’n byw mewn ardaloedd difreintiedig
  • Pobl hŷn a’r rhai sy’n agos at oedran ymddeol o’r gwaith.

Anogir cyrff a sefydliadau statudol ac anstatudol sydd â’r strwythur a’r gallu i gyflawni amcanion y Gronfa Iach ac Egnïol i ymgeisio. Bydd angen i’r ymgeiswyr llwyddiannus ddangos gwerth am arian ynghyd ag achos busnes clir dros barhau â’r prosiect y tu hwnt i’r cyllid cychwynnol. Yn ogystal bydd angen tystiolaeth glir o waith partneriaeth ac ymgysylltu â’r gymuned leol er mwyn datblygu’r cynigion.

Bydd rhagor o wybodaeth ar gael am sut y bydd y gronfa’n gweithredu, y meini prawf a’r amcanion, yn ogystal â’r hyn y byddwn yn disgwyl ei weld mewn ceisiadau, yn ein sioeau teithiol.

Welsh Government Privacy Notice

Details

Date:
4th October 2018
Time:
10:00 am – 1:30 pm
Cost:
Free
Event Category:
Website:
https://www.eventbrite.co.uk/e/sioe-deithiol-y-gronfa-iach-ac-egniolhealthy-and-active-fund-roadshow-registration-50115585064

Organizer

Welsh Government

Venue

Halliwell Conference Centre

University of Wales Trinity St David, College Road

Carmarthen,

SA31 3EP

+ Google Map