Member Login

Events & Courses

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

‘My Welsh Sport: The Conversation’ – Sport Wales Regional Event, Treforest

19th January 2018 – 10:00 am3:30 pm

My Welsh Sport – The Conversation’ is your opportunity to share your views on Wales’ sporting future.
Your view matters to shaping the future of Welsh sport and we would like you to join us to share your thoughts and ideas.
Working together we want to develop a new vision for sport in Wales, and these interactive events are just one platform on which you can have your say and contribute to a bright future of Welsh Sport.

‘Chwaraeon a Fi – Y Sgwrs’ yw eich cyfle chi i rannu eich safbwyntiau am ddyfodol chwaraeon yng Nghymru.
Mae eich safbwynt yn bwysig i ddylanwadu ar ddyfodol chwaraeon yng Nghymru a hoffem i chi ymuno â ni i rannu eich meddyliau a’ch syniadau.
Drwy gydweithio rydym eisiau datblygu gweledigaeth newydd ar gyfer chwaraeon yng Nghymru ac mae’r digwyddiadau rhyngweithiol hyn yn un llwyfan i chi leisio eich barn a chyfrannu at ddyfodol disglair i chwaraeon yng Nghymru.