Member Login

Manteision i Aelodau

Sicrhewch y wybodaeth ddiweddaraf gyda’n pecyn o fanteision.

CATEGORI AELODAETH

CENEDLAETHOL

CYSWLLT

Mae mynediad aml ddefnydd yn galluogi i chi basio eich manteision aelodaeth ymlaen i’r clybiau sy’n aelodau gyda chi*

checked

Cefnogaeth eirioli: rydym yn lleisio barn a phryderon ein haelodau i Weinidogion, swyddogion polisi ac eraill sy’n gwneud penderfyniadau

checked
checked

Gwasanaethau ymgynghori am ddim gan Ymgynghorwyr Cyllid a Llywodraethu

checked
checked

Adnoddau a thempledi am ddim ar-lein i helpu gyda llywodraethu ac arweinyddiaeth

checked
checked

Gwasanaethau llinell gymorth ar gyfer treth, TAW, Pensiynau ac Ymgorffori (gan gynnwys CASC a Statws Elusennol)

checked
checked

Mynediad at wasanaethau cyfreithiol pro bono drwy gyfrwng Fframwaith y Panel Cyfreithiol

checked
checked

Cefnogaeth fusnes a menter, mewn partneriaeth â Busnes Cymru*

checked

Gostyngiadau ar ein hamrywiaeth gynhwysfawr o gyrsiau hyfforddi

checked
checked

Cyfraddau gwell am bob cynnyrch yswiriant drwy gyfrwng ein gwerthwr swyddogol a gwasanaethau gwarantu

checked
checked

Cylchlythyr rheolaidd yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi am broblemau a chyfleoedd sy’n bwysig i’r sector

checked
checked

Hysbysebu am ddim ar gyfer eich swyddi gwag cyflogedig a gwirfoddol

checked
checked

Cyngor doeth gan arbenigwyr y diwydiant ynghylch datblygu gyrfa yn y diwydiant chwaraeon

checked
checked

Hybu eich gweithgareddau drwy gyfrwng ein rhwydwaith cyfryngau cymdeithasol

checked
checked

Defnyddio’r logo aelodaeth ar eich gwefan a’ch deunyddiau marchnata

checked
checked

Rydym yn gweithio’n galed i sicrhau ein bod yn cynnig y gwasanaethau mae eich busnes eu hangen. Os ydych chi eisiau gwasanaeth ac os nad ydych chi’n siŵr a ydym yn ei gynnig, cofiwch gysylltu â’r tîm. Gall helpu i ddylanwadu ar ein manteision i’n haelodau yn y dyfodol.

*Eithriadau ac Amodau’n berthnasol, cysylltwch â’n Tîm Aelodaeth am ragor o fanylion.

Mwy o wybodaeth am sut i ymuno heddiw.