Member Login

Dave Vickery

Ymgynghorydd Cyllid

Bu Dave yn gweithio fel cyfrifydd mewn practis cyffredinol am 19 o flynyddoedd. Gadawodd er mwyn sefydlu Fairfax Financial Management Ltd, ymgynghoriaeth yn arbenigo yn y sectorau chwaraeon a dielw. Mae’n teimlo’n angerddol am helpu sefydliadau i dyfu a datblygu a chynnal safonau uchel mewn rheolaeth ariannol. Hefyd mae Dave yn gweithio gyda nifer o elusennau yn ardal De Cymru.

Dave Vickery