Member Login

Ffion Lloyd

Aelod Bwrdd

Ar hyn o bryd mae Ffion yn Gyfarwyddwr Cynorthwyol ar gyfer Cefnogi Cwsmeriaid gyda CBAC. Mae ganddi 17 mlynedd o brofiad fel uwch reolwr yn y sector cyhoeddus, yn y sector addysg, gwasanaethau diwylliannol, datblygiad economaidd, a chwaraeon a hamdden.

Ffion Lloyd