Member Login

Gemma Morgan

Aelod Bwrdd

Gemma yw Sylfaenydd Morgan Eight Ltd ac mae’n Gymrawd o’r Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth. Cafodd ei hyfforddiant yn yr Academi Frenhinol yn Sandhurst a hi oedd y fenyw gyntaf i dderbyn Cleddyf Carmen am berfformiad eithriadol fel swyddog ifanc.

Mae ugain mlynedd o brofiad milwrol, busnes a chwaraeon elitaidd yn sail i ddull dylanwadol Gemma o weithredu heddiw. Ymhlith y prosiectau mae hwyluso strategaeth bwrdd; rhaglenni datblygu arweinyddiaeth y FTSE 100 a hyfforddiant gweithredol. Mae cyfleoedd allweddol yn mynd â hi dramor, i weithio mewn diwylliannau amrywiol yn yr Emiradau Arabaidd Unedig a ledled Ewrop.

Mae Gemma yn deall perfformiad a’r ddeinameg tîm arbenigol sydd ei hangen ar y lefel uchaf. Arferai chwarae lacrosse yn rhyngwladol ac roedd yn gapten ar Gymru. Mae ganddi brofiad helaeth o weithio gyda Rhaglenni Perfformio o Safon Byd, gan gyfrannu at lwyddiant medalau mewn Gemau Olympaidd a Pharalympaidd. Mae’n ymgynghorydd cadw ar gyfer Bwrdd Criced Cymru a Lloegr.

Gemma Morgan