Member Login

Sue Holvey

Ymgynghorydd Llywodraethu

Mae Sue wedi gweithio yn y byd chwaraeon am bron i 30 mlynedd, 12 fel Prif Weithredwr Pêl Rwyd Cymru. Yn 2009, sefydlodd ei hymgynghoriaeth ei hun. Yn gyfarwydd iawn â rheoli newid, gweithio gyda gwirfoddolwyr a phopeth cysylltiedig â llywodraethu, mae’n cael ceisiadau rheolaidd gan sefydliadau chwaraeon ac mae’n cynnal gweithdai ar bynciau fel hyfforddiant hunan-sicrwydd, datblygu byrddau a chynllunio strategol. Arferai fod yn aelod bwrdd o Gyngor Gemau Cymanwlad Cymru ac, yn y gorffennol, bu’n Rheolwr Cangen i Nationwide.

Sue Holvey