Member Login

Vicki Sutton

Rheolwr Prosiectau Gweithlu

Yn gynghorydd strategol ar dwf y gweithlu a chadw’r gweithlu, mae Vicki wedi dal swyddi yn y gorffennol gyda Rhwyfo Cymru, Sports Coach UK a Hoci Cymru. Mae Vicki yn chwaraewraig hoci frwd ac yn diwtor ar gyrsiau hyfforddi hoci. Mae hi hefyd yn Arweinydd Grŵp ar gyfer cwmni marchnata rhwydwaith ac yn sylfaenydd busnes offer chwaraeon.

Vicki Sutton