Mae Cymdeithas Chwaraeon Cymru (WSA), drwy gangen fasnachu Cenedl Fywiog, yn darparu Gwiriad DBS dwyieithog, ar-lein (Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd) fel rhan o’n hymrwymiad i sicrhau bod chwaraeon a gweithgarwch corfforol yn ddiogel i bawb eu mwynhau. Wedi’i brofi a’i gymeradwyo gan y Weinyddiaeth Gyfiawnder a’r Swyddfa Gartref, mae hefyd wedi’i gymeradwyo gan Lywodraeth Cymru a’r NSPCC, felly byddwch yn dawel eich meddwl bod ein gwasanaeth yn gyfredol ac o’r ansawdd uchaf.

Vibrant Nation

Yn hanesyddol a elwir yn wiriad CRB, mae’n ofynnol yn ôl y gyfraith yng Nghymru a Lloegr y Gwiriadau DBS i sicrhau bod pobl anaddas yn cael eu hatal rhag gweithio gyda grwpiau fel plant ac oedolion agored i niwed.

Y WSA yw’r unig ddarparwr system a gwasanaeth cwbl ddwyieithog yng Nghymru, ac mae hyd yn oed yn cynnig llinell gymorth ddwyieithog os oes gennych unrhyw gwestiynau. At hynny, mae’r WSA yn cynnig amrywiaeth o opsiynau dilysu hunaniaeth, gan gynnwys Swyddfa’r Post.

EI GAEL YN IAWN Y TRO CYNTAF

Yn wahanol i ffurflenni papur, mae ein system ar-lein yn gadarn ac yn ymarferol ac ni fydd yn caniatáu ichi gyflwyno cais anghywir. Felly, ar ôl i chi glicio cyflwyno, does ond rhaid i chi aros i’r canlyniadau ddod drwodd.

Mae rolau sy’n gofyn am fath o wiriad DBS yn cynnwys hyfforddwyr chwaraeon, athrawon a gofalwyr a llawer mwy.

Mae’r system yn gyfan gwbl ar y we a gellir ei chyrchu o unrhyw leoliad, ac mae ar gael 24 awr y dydd, saith diwrnod yr wythnos.

Gyda sylfaen gynyddol o gleientiaid o dros 200 o sefydliadau, gallwn ddarparu costau is trwy ddarbodion maint, ac mae cyfraddau gostyngol hefyd o fudd i aelodaeth WSA.

Sylwch nad oes angen i chi fod yn aelod o WSA i gwblhau eich Gwiriad DBS gyda ni. Os oes gan eich sefydliad ddiddordeb yn y gwasanaeth, cysylltwch â’r tîm neu cwblhewch y ffurflen gais ar wefan Cenedl Fyw yma https://www.vibrantnation.co.uk/

Os hoffech siarad â rhywun yn Gymraeg cysylltwch 029 2033 4995

Our Partners

Scroll to Top
Team Manager 1 – Online WSA Lunchtime Series – Helping you Get on With Life (Personal Financial Planning) Team Manager 2 – Online Mental Health Awareness Course (3hours) Creating an Inclusive Culture in Sport – FREE member Networking Breakfast Sports Volunteer Research Focus Group NED & Senior Leadership Training 2 Leading Sport: Board Composition and Inclusive Leadership Team Manager 1 – Online Carbon Literacy Day 1 Team Manager 2 – Online Carbon Literacy Day 2 Carbon Literacy Day 1