The St David Awards recognise the outstanding achievements of different people from both in, and outside of Wales. These awards demonstrate that this country is a vibrant, innovative and confident nation, which values its people above all else.

Who do you think should be recognised in Wales for their contribution to Sport?

The Sport category award is for an individual, team or group in Wales who have achieved or helped achieve excellence in the field of sport on a national or international level.

Don’t miss this opportunity to nominate and celebrate the best of Wales. Nominate online now!


Gwobrau Dewi Sant – Goreuon diwylliant yng Nghymru

Mae Gwobrau Dewi Sant yn cydnabod llwyddiannau eithriadol pobl wahanol o Gymru a thu hwnt. Mae’r gwobrau’n ardystio fod y wlad hon yn fywiog, arloesol a hyderus, sydd yn gwerthfawrogi ei phobl yn anad dim.

Pwy ydych chi’n meddwl ddylai gael eu cydnabod yng Nghymru am eu cyfraniadau i Chwaraeon?

Mae’r wobr am Chwaraeon  ar gyfer  tîm neu grŵp yng Nghymru sydd wedi llwyddo i ragori neu helpu i ragori yn y campau ar lefel genedlaethol neu ryngwladol.

Peidiwch â cholli’r cyfle i enwebu ac i ddathlu’r goreuon Cymru!  Enwebwch ar-lein nawr!

Share This

Leave a Comment

Our Partners

Scroll to Top