Upcoming Events

September 2023
October 2023
No event found!
Load More

Date

Oct 14 2020
Expired!

Time

6:00 pm - 7:00 pm

Cost

FREE

Electric Vehicle Charging points at Sports Clubs and Community Venues (Zoom Event)

If your sports club or community facility has a car park and you are looking for different ways to generate income then this FREE online event may be suitable for you. 

The switch from petrol and diesel cars to electric is rapidly growing and there is a need for accessible public electric vehicle charging points.  Much of the housing stock in Wales isn’t suitable for home charging points due to the lack of off road parking.  Towns and cities are starting to prepare for this, however very few valley communities will be equipped for this transformation.  Sports clubs and community facilities often have car parks that are not fully utilised therefore if you would like to find out more information on installing an electric vehicle charging point to benefit your members, your community and potentially generate income to support your facility – including exploring the potential for community car clubs and electric bikes – then please join by following the link below:

https://tocyn.cymru/en/event/0db9ef96-f4b5-41f8-bb12-18096e7667d4   – English booking page

Mae’r digwyddiad yma yn berthnasol i gynrychiolwyr o glybiau chwaraeon a chyfleusterau cymunedol sydd â maes parcio.

Mae’r newid o geir petrol a disel i rai trydanol yn digwydd yn gyflym ac mae angen pwyntiau gwefru hygyrch i’r cyhoedd. Nid yw rhan fwyaf o stoc dai Cymru yn addas ar gyfer pwyntiau cartref oherwydd diffyg parcio oddi ar y stryd. Mae trefi a dinasoedd yn dechrau paratoi hefyd, ond ni fydd llawer o gymunedau’r cymoedd yn barod ar gyfer y trawsnewid yma. Yn aml mae gan glybiau chwaraeon a chyfleusterau cymunedol meysydd parcio sydd ddim yn cael eu defnyddio i’w llawn defnydd, felly os ydych eisiau darganfod mwy o wybodaeth am osod pwyntiau gwefru er budd eich aelodau, eich cymuned ac i gynhyrchu incwm i gefnogi eich adeilad- gan gyfri’r potensial am glybiau ceir cymunedol a beiciau trydanol- yna ymunwch ac archebwch eich lle yma :

https://tocyn.cymru/cy/event/0db9ef96-f4b5-41f8-bb12-18096e7667d4 – Welsh booking page

Share This

Our Partners

Scroll to Top
Scroll to Top
Welsh Judo Junior & Senior Open 2023 National Sporting Heritage Day 2023 Youth Welsh Track Championships 2023 Cardiff Half Marathon Time for Change: Tackling Racism in Sport Electric Vehicle Charging points at Sports Clubs and Community Venues (Zoom Event)