Lansio Gwasanaethau Cymorth Cymraeg newydd gan Gymdeithas Chwaraeon Cymru

Lansio gwasanaethau cymorth Cymraeg newydd gan Gymdeithas Chwaraeon Cymru

Mae Cymdeithas Chwaraeon Cymru (WSA) yn falch ac yn gyffrous i gyflwyno gwasanaethau cymorth newydd sy’n hybu datblygiad a defnydd o’r Gymraeg ymhlith ei haelodau.

Mae Cymdeithas Chwaraeon Cymru wedi ffurfio partneriaeth gyda’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol, gan ddarparu ystod o adnoddau dysgu fel rhan o’i chynllun ‘Cymraeg Gwaith’ a ariennir yn llawn, sydd â’r nod o gryfhau sgiliau Cymraeg mewn gweithleoedd ledled Cymru.

Fel rhan o’r bartneriaeth, cynhelir Cwrs Preswyl cyntaf Codi Hyder y WSA yn ystod 13-17 Mawrth 2023!

Prif nod y cwrs lefel canolradd hwn sy’n benodol i chwaraeon yw rhoi cyfle i bobl sydd eisoes yn siarad rhywfaint o Gymraeg wella eu sgiliau Cymraeg a magu hyder i’w defnyddio.

Bydd mynychwyr yn treulio 5 diwrnod a 4 noson yn lleoliad hyfryd Nant Gwrtheyrn, ger Pwllheli, gyda chydweithwyr o’r sector chwaraeon a hamdden, yn dilyn gwersi, yn cyfarfod â phobl newydd ac yn mwynhau ymarfer eu Cymraeg.

Ar ochr y cyfle cyffrous hwn, bydd y WSA yn hyrwyddo cwrs hunan-astudio ar-lein 10 awr newydd i ddechreuwyr.

Mae gwasanaeth rhad ac am ddim arall, y Cwrs Cymraeg Chwaraeon a Hamdden wedi’i rannu’n ddwy ran a deg uned, tua awr yr un. Bydd y cwrs rhagarweiniol hwn yn addysgu terminoleg Gymraeg benodol i ddysgwyr ar gyfer y sector chwaraeon a hamdden.

Dywedodd Prif Swyddog Gweithredol WSA Andrew Howard; “Rydym yn falch iawn o weithio gyda’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol i gynnig y cyrsiau Dysgu Cymraeg hyn i’n haelodau, ac rydym yn benderfynol o helpu Llywodraeth Cymru i gyrraedd eu targed uchelgeisiol o 1 miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.

Yn ogystal, un o nodau llesiant Llywodraeth Cymru yn Neddf Cenedlaethau’r Dyfodol yw Cymru â diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn ffynnu ac felly mae’r sector chwaraeon a hamdden yn hollbwysig i gyflawni hyn.”

Dywedodd Dona Lewis, Dirprwy Brif Weithredwr y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol, “Rydym yn falch iawn o fod yn gweithio gyda’r WSA i gyflwyno pecyn o adnoddau dysgu, a fydd yn helpu pobl sy’n gweithio yn y sector chwaraeon a hamdden i gryfhau eu sgiliau Cymraeg a magu hyder i ddefnyddio a mwynhau eu Cymraeg yn y gwaith a thu hwnt.”

Ychwanegodd Andrew Howard, “Rhan allweddol o’n strategaeth ar gyfer 2022 i 2025, Sefydlu Chwaraeon Am Lwyddiant , yw datblygu ein hadnoddau a’n gwasanaethau yn ymwneud â’r Gymraeg.

Cadwch lygad am newyddion am ein holl wasanaethau eraill wrth i ni ddechrau’r flwyddyn newydd gyda heriau anhygoel o anodd yn wynebu’r sector. Dysgwch fwy am yr hyn y gallwn ei gynnig i chi a’ch sefydliad trwy ein tudalen Gwasanaethau.

A darganfyddwch sut i ddod yn rhan o’n sylfaen aelodaeth gynyddol ar ein tudalen Dod yn Aelod!

Share This

Our Partners

Scroll to Top
Discover the jeopardy at play in community sport – Webinar Team Manager 1 – Online Team Manager 2 – Online NED & Senior Leadership Training 2 Leading Sport: Board Composition and Inclusive Leadership Team Manager 1 – Online Team Manager 2 – Online