Aelod yr WSA, Byw’n Iach, yn rhyddhau adroddiad yn arddangos elw cymdeithasol o fuddsoddiad drwy ei waith

Aelod yr WSA, Byw’n Iach, yn rhyddhau adroddiad yn arddangos elw cymdeithasol o fuddsoddiad drwy ei waith

Mae Cymdeithas Chwaraeon Cymru (WSA) yn falch o rannu adroddiad gan yr aelod-sefydliad, Byw’n Iach, gan ddangos ei Enillion Cymdeithasol ar Fuddsoddiad a grëwyd trwy ei waith.

Mae’r adroddiad yn awgrymu arbediad cost blynyddol o fwy na £28 miliwn, yn erbyn buddsoddiad y sector cyhoeddus yng ngwaith Byw’n Iach o oddeutu £1.5 miliwn.

Yn yr adroddiad, mae’r gwerth cymdeithasol hwn yn deillio o’r meysydd gweithgaredd canlynol:

  • Rhaglenni cyfranogiad (£21.44m)
  • Effaith economaidd (cyfleuster) (£3.57m)
  • Rhaglenni wedi’u targedu (£206k)
  • Cyfleoedd gwirfoddoli (£2.83m)

Mae’r elfen fwyaf o’r prisiad yn cael ei yrru drwy’r ystod eang o weithgareddau a rhaglenni cyfranogiad a ddarperir ar draws Canolfannau Hamdden Byw’n lach, gyda manteision iechyd ac economaidd yn cario pwysau sylweddol.

Mae cyfleoedd gwirfoddoli a rhaglenni wedi’u targedu (gan gynnwys drwy bartneriaethau ehangach Byw’n lach) hefyd yn cyfrannu’n sylweddol at y ffigurau cyffredinol.

Mae’r adroddiad hefyd yn cydnabod bod bylchau sylweddol yn y data y tro hwn, megis diffyg data cyfranogwyr unigol ar gyfer cyfranogiad ysgolion. Pe bai’r model yn cael ei fireinio i gynnwys y data cyfranogiad hwn, byddai gwerth amcangyfrifedig enillion cymdeithasol buddsoddiad gwaith Byw’n Iach yn sylweddol uwch.

Ar adeg o bwysau ariannol sylweddol, mae’r adroddiad hwn yn dystiolaeth glir ac yn atgof pwysig o’r gwaith gwerthfawr a hanfodol a ddarperir gan gyfleusterau a gweithredwyr hamdden ledled Cymru.

Mae’r WSA yn croesawu’r adroddiad hwn fel atgof o bwysigrwydd hamdden chwaraeon o fewn cymdeithas yng nghanol cyfnod heriol, yn ogystal ag arddangosiad o’r gwaith gwych a wnaed ymhlith sylfaen aelodaeth WSA.

Gweler yr adroddiad llawn yma.

Dywedodd Prif Weithredwr WSA, Andrew Howard:

“Ar adeg pan fo’r sector chwaraeon a hamdden yn wynebu heriau enfawr, mae’r adroddiad hwn yn atgof i’w groesawu o ba mor hanfodol yw ein diwydiant a pha mor bwysig yw sicrhau buddsoddiad priodol i barhau i ddarparu cyfleoedd i bobl barhau i fod yn iach yn gorfforol ac yn feddyliol.

“Mae’r WSA yn ymdrechu i hyrwyddo a helpu i ddatblygu ei sylfaen aelodaeth i ddangos y ffaith hon, ac rydym yn falch iawn o allu arddangos y gwaith gwych a wneir gan aelodau fel Byw’n Iach.”

Fel llais cyfunol y sector, bydd y WSA yn parhau i weithio gyda Llywodraeth Cymru, Chwaraeon Cymru a’r Senedd i eirioli ar ran ehangder ein sylfaen aelodaeth a datgan yr achos dros fuddsoddi mewn chwaraeon a hamdden.

Share This

Our Partners

Scroll to Top
NED & Senior Leadership Training 2 Leading Sport: Board Composition and Inclusive Leadership